QR Code Payment

สามารถชำระเงินผ่าน QR Code ร้านค้าแม่มณี บริกากจากธนาคารไทยพานิชย์ โดยทางร้านมีการยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้วว่าร้านมีตัวตนจริง

QR Code SCB

เมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว อัพโหลด สลิปการโอนเงิน มาที่ Email: support@cig-th.com ขอบคุณครับ

E Cigarette TH